Om

Om samlingarna

Läroverkslärare Per Arvid Säve tog på 1800-talet initiativ till bildandet av en Fornminnesförening på Gotland. Han var inspirerad av ett nyväckt intresse i Sverige för folklig och nationell kultur och började samla föremål efter kriteriet ”gammalt och ursprungligt”. År 1880 kunde 2400 insamlade föremål flyttas till föreningens nyköpta byggnad på Strandgatan där Gotlands Museum är kvar än idag. Museets samlingar som har vuxit till ca 400 000 objekt, indelas i kategorierna kulturhistoria, konst, arkeologi, naturhistoria och fotosamlingen. Huvuddelen av föremålen förvaras i Magasin Visborg i södra Visby.

Kulturhistoriska samlingen omfattar, bland annat kläder, hemtextilier, möbler, husgeråd, glas, porslin, kyrkliga föremål, vapen, jordbruksredskap samt föremål från hantverk industri och handel. Till största delen gåvor från privatpersoner men även från företag och institutioner.

Konstsamlingen består dels av äldre verk, huvudsakligen porträtt, landskapsmotiv, grafiska tryck och skulptur och dels av konst som inköpts av utställare på Gotlands Konstmuseum sedan tillkomsten 1989.

I Arkeologiska samlingen finns allt från 7000-åriga yxor till sigillstampar från medeltida gillen. En stor del är lösfynd, ofta hittade vid jordbruksarbete, samt material från utgrävningar på Gotland fram till 1969. Sedan år 2000 har även fyndmaterial från Riksantikvarieämbetets Gotlandsundersökningar under 25 år fyndfördelats museet.

Naturhistoriska samlingen består främst av material från Visby Allmänna Läroverk men också av donationer från privata samlare. En omfattande fossilsamling, ett stort herbarium och fjärilar men även stora mängder uppstoppade fåglar och däggdjur, spritpreparat, mollusker, ägg, skelett m.m. ryms i magasinets hyllor.

Fotosamlingen består av glasplåtar från 1800-tal och tidigt 1900-tal, svartvita- och färgnegativ diabilder och digitalt födda bilder. En stor del av samlingen är skannad och finns tillgänglig i databasen liksom ett antal filmer och ljudband.

Address
Magasin Visborg
Vädursgatan 12-14
621 50 Visby
Kontakt
Birgitta Strandberg Zerpe
0498-29 27 11
070-721 24 73