Spillingsskatten

ANNAN samling, SPSK_
Laddar…
About
Blandade fotografier från utgrävningen - konserverade föremål, på Spillingsskatten, som förvaras i Skattkammaren på Gotlands Fornsal i Visby men är registrerad/fyndfördelad till SHM. Spillingsskatten är världens största vikingatida silverskatt. Den hittades fredagen den 16 juli 1999 i en åker vid Spillings nordväst om Slite i Othems socken på norra Gotland. Silverskatten var delad i två depåer som tillsammans vägde cirka 67 kg före konservering (27 respektive 40 kg) och bestod bland annat av ca 14 000 mynt, varav de flesta kommer från fjärran länder och är Orientaliska. De två depåerna hade gömts på ett avstånd av tre meter från varandra under golvplankorna i ett vikingatida hus. Det yngsta myntet var präglat år 871, varför skatten måste ha grävts ner någon gång efter detta år. Nästan 60% av depåfyndet är armringar eller delar av dylika, aldrig innan lär så många silverarmringar ha hittats.
Laddar…