KRUKA

Föremål

Id
GFPS834_
Beskrivning
INKÖP; HILDA HAUFMAN, LILLA SNÖGRINDA, KLINTE. H. 20-21 CM, MYNN.DIAM. 20 CM. LERGODS, PIPLERA, GLASYR. BRUNRÖTT GODS. RELIEFRÄNDER UTMED MYNNINGSKANTEN OCH BUKENS ÖVRE DEL. TVÅ BREDA RÄNDER I RELIEF PÅ HANDTAGET. DEKOR I PIPLERA ( VIT ). PÅ BUKEN EN BRED RAND STRAX NEDANFÖR HANDTAGEN, DÄR OVANFÖR STILISERADE BLADKVISTAR OCH RUTBOTTNAR SAMT YTTERLIGARE EN RAND. PÅ MYNNINGSKANTENS UT- OCH INSIDA EN VÅGIG LINJE. HANDTAGEN TVÄRSTRECKADE (MED PIPLERA. GRÖN TRANSPARENT GLASYR PÅ INSIDAN SAMT PÅ UTSIDAN TILL NEDANFÖR ÖRONEN. NEDRE DELEN AV BUKEN OGLASERAD. ( NYSTUGAN, S. VÄGGEN I VÄGGSKÅPET )
Förvärvsanteckning
HÄGDARVESTUGAN, PETES, HABLINGBO.