Gotlands Museums Föremålssamling ➔ MODELLTEATER

Föremål

Id
GFC13410_25
Beskrivning
SEX KULISSER AV FLERFÄRGAD PAPP FÖRESTÄLLANDE EN TRÄDGÅRD, PÅ TRE AV KULISSERNA ÄR DET TRÄD, BUSKAR OCH BLOMMOR, PÅ DEN FJÄRDE ETT STAKET, PÅ DEN FEMTE ETT HUS OCH PÅ DEN SJÄTTE EN STENMUR MED EN TRÄDÖRR, STÖRSTA H 31-31,5 CM STÖRSTA B 9-9,5 CM, DE FÖRSTA FYRA ÄR TILLVERKADE AV WINKELMANN & SÖHNE, GARTEN (TRÄDGÅRD) NR 8 FRÅN 1828 ?, OSÄKERT OM DE SISTA TVÅ ÄR AV SAMMA TILLVERKARE, KULISSERNA ÄR PÅMINNER MYCKET OM EN FOND SE INVENTNR C3410:22, SE INVENTNR C13410:1.
Beskrivning
NYREG I DATA 2001-01-25 KS
Acquisition Note
Rolf Harlevi