Gotlands Museums Föremålssamling ➔ DDTSPRUTA

Föremål

Id
GFC17761_
Beskrivning
SPRUTA AV PLÅT MED BEHÅLLARE FÖR DDT. RÖD MED GUL TEXT "SHELLTOX MED DDT", SJÄLVA BEHÅLLAREN FÖRSEDD MED LOCK FÖR PÅFYLLNING MED SKRUVKORK OCH TEXTEN "TILLSKRUVA LOCKET NOGA EFTER PÅFYLLNING", SPRUTANS LOCK OCH HANDTAG GJORT I TRÄ, GRÖNBETSAT, BEKÄMPNINGSMEDLET DDT VAR MYCKET GIFTIGT OCH ORSAKADE STORA SKADOR PÅ MILJÖN, DET FÖRBJÖDS I SVERIGE PÅ 1970-TALET, OVANSTÅENDE SPRUTA FANNS I SAMLINGARNA UTAN NUMMER
Originalbeskrivning
NYREG DATA 040204 LI
Förvärvsanteckning
SE ANM