Gotlands Museums Föremålssamling ➔ Skiss

Föremål

Id
GFC22546
Beskrivning
Skiss, i bläck föreställande antik ornamentik samt kolonnad från Sakkara.
Beskrivning
Nyreg 20130415 JE