Gotlands Museums Föremålssamling ➔ Plansch

Föremål

Id
GFC24518_4
Specialbenämning
Skolplansch
Beskrivning
Plansch, skolplansch. Av papper. Skiss och planritning över byggnad samt beskrivning och material- och massberäkning. Rubrik: Svenska Allmogehem förslag 14 Jämtland. Byggnader för småbruk på omkring 7 hektar.
Förvärvsanteckning
Gåva från Region Gotland.

Relaterade personer
Visby Läroverk (brukare)
Region Gotland (donator / givare)