Negativarkivet Visborg ➔ Tavlor

Fotografi

Id
GFFS005O305_
Beskrivning
Reproduktioner på konstverk av Naemi Eriksson (f 1920), sjuksköterska och målarinna, Lärbro sn på Gotland.

Relaterade personer
Naemi Eriksson (konstnär)
Raymond Hejdström (fotograf)