Negativarkivet Visborg ➔ Tavlor

Fotografi

Identifier:
GFFS005O306_
Description
Reproduktioner på konstverk av Naemi Eriksson (f 1920), sjuksköterska och målarinna, Lärbro sn på Gotland.

Related people
Naemi Eriksson (konstnär)
Raymond Hejdström (fotograf)