Negativarkivet Visborg ➔ Tuvbod i Fide samt Irestranden

Fotografi

Id
GFFS005O581_

Relaterad person
Göran Ström (fotograf)