Gotlands Museums Föremålssamling ➔ Manuskript

Föremål

Id
GFC24940_19
Specialbenämning
Borta från vinden
Beskrivning
Manuskript, lösa blad. Maskinskrivet, 2 sidor. Titel: BORTA FRÅN VINDEN. Ej daterad. Del av samling material från Visbyrevyn på Gotland, bl.a. manuskript, noter, sångtexter, program, affischer och dokument. Till samlingen hör även foton, förvaras i arkivet. Funna av donatorn vid röjningen av en släktings hem. Förvaras i arkivboxar samt trälåda.
Förvärvsanteckning
Se gåvokvitto för detaljer.

Relaterade personer
Gunnel Sandberg (donator / givare)
Ulf Karlsson (upphittare)
Eric Jacobsen (brukare)
Relaterad plats
Visby (använd vid)