Negativarkivet Visborg ➔ En gropkeramisk praktgrav

Fotografi

Id
GFFS005O884_
Beskrivning
Grav från Ajvidegravfältet i Eksta sn på Gotland utgrävd 1998. Förmodligen en kvinna i 25-30 årsålder gravlagd med bland annat ett flertal, som det tolkats, visselpipor. I graven låg även benspetsar, kniv av svinbete, minieggblad sk Gullrumsyxa, hornkam likt Gullrumskammen, 30 st pärlemorplattor (smycke) mm mm

Relaterad person
Raymond Hejdström (fotograf)