Negativarkivet Visborg ➔ Norrbys i Väte sn på Gotland

Fotografi

Id
GFFS005O920_
Beskrivning
Bilder på magasinet innan ombyggnad

Relaterad person
Raymond Hejdström (fotograf)