Gotlands Museums Föremålssamling ➔ Tidskrift

Föremål

Id
GFC25147_2
Specialbenämning
Hus & Hem
Beskrivning
Hus & Hem, Nr. 1-2 Januari-Februari 1989. Tidskrift som riktar sig till hus- och inredningsintresserade. Innehåller inspiration, tips och råd rörande heminredning. Utgivare: ICA-förlaget AB. Tryck: VLT-press, Västerås. Del av samling tidskrifter från samma givare.
Förvärvsanteckning
Gåva från Birgitta Strandberg-Zerpe, avdelningschef Samlingar & Arkiv, Gotlands Museum.

(donator / givare)