Om gamla tilläggsplatser för farkoster på Gotland

Gotländskt Arkiv

Id
GF_ga_1947_05
Specialbenämning
Av Henr. Munthe. Gotländskt Arkiv 1947.

Relaterad person
Henrik Munthe (upphovsman)