Negativarkivet Visborg ➔ Kartutställningen 1978-79

Fotografi

Id
GFFS005R066_033