Lauks 1:6 Husets många byggnadsetapper är svåra att kartlägga. Man kan se att det forna golvet legat i marknivå, eftersom väggens puts går ända ner till jorden. Detta gäller hela huset.

Fotografi

Identifier:
GFF948_313
Description
Lauks 1:6 Husets många byggnadsetapper är svåra att kartlägga. Man kan se att det forna golvet legat i marknivå, eftersom väggens puts går ända ner till jorden. Detta gäller hela huset.

Related person
Stefan Haase (fotograf) (avbildar)