Lauks 1:6 Husets många byggnadsetapper är svåra att kartlägga. Man kan se att det forna golvet legat i marknivå, eftersom väggens puts går ända ner till jorden. Detta gäller hela huset.

Fotografi

Id
GFF948_313
Beskrivning
Lauks 1:6 Husets många byggnadsetapper är svåra att kartlägga. Man kan se att det forna golvet legat i marknivå, eftersom väggens puts går ända ner till jorden. Detta gäller hela huset.

Relaterad person
Stefan Haase (fotograf)
Relaterad plats
Lokrume (avbildar)