Hallute /Gustav Collander/ Ladugårdslängan. Mellanstolpe i uthuslängans gavel mot vägen, den östra. Jfr plan av Olle Homman.

Fotografi

Id
GFF955_203
Beskrivning
Hallute /Gustav Collander/ Ladugårdslängan. Mellanstolpe i uthuslängans gavel mot vägen, den östra. Jfr plan av Olle Homman.

Relaterad person
Inga-Lill Granlund (fotograf)
Relaterad plats
När (avbildar)