Hallute /Gustav Collander/ Ladugårdstomten. Foto från sydöst till sydväst. I fonden ladugårdslängan. Det vitraprade lilla utbygget är modernt, för mjölkningsmaskin. Det stora ut bygget har varit för tröskvandring.

Fotografi

Id
GFF955_204
Beskrivning
Hallute /Gustav Collander/ Ladugårdstomten. Foto från sydöst till sydväst. I fonden ladugårdslängan. Det vitraprade lilla utbygget är modernt, för mjölkningsmaskin. Det stora ut bygget har varit för tröskvandring.

Relaterad person
Inga-Lill Granlund (fotograf)
Relaterad plats
När (avbildar)