Mathias Klintbergs Laufotografier ➔ Bild 22. Di sladdar me täu par

Fotografi

Id
GFFS007_22
Beskrivning
Två pojkar sladdar med ett par stutar och ett par hästar. Uppenbarligen är djuren mycket fogliga, stutar ansågs som särskilt snälla. Att blanda dragare var inte ovanligt, tom hade man särskilda ok, så att en stut och en häst kunde gå i par. Pojkarna skulle kunna vara Rudolf Larsson t v 13 år och Emil Larsson t h 15 år,söner till J O och Elisabet Johanna Larsson Fie. Men det är inte Fies stutar.De sladdar troligen söder om gården med Lausbackar i bakgrunden.

Relaterade personer
Mathias Klintberg (fotograf)
Stefan Haase (uppgiftslämnare)
Relaterad plats
Lau (avbildar)