Mathias Klintbergs Laufotografier ➔ Bild 322. Krisjan Krisjansson Smiss Lau, spinnar tat

Fotografi

Id
GFFS007_322
Beskrivning
Här sitter Smiss Christen Christensson, 71 år, och spinner tåtar på vedbacken underöverinseende av dottersönerna Vilhelm, 7 år och Verner, 4 år.

Relaterade personer
Mathias Klintberg (fotograf)
Stefan Haase (uppgiftslämnare)
Relaterad plats
Lau (avbildar)