Mathias Klintbergs Laufotografier ➔ Bild 543. Detalj av Lau kyrkas nordvästra portal (höger)

Fotografi

Id
GFFS007_543
Beskrivning
Här har Masse tagit en närbild på dopportens västra kapitäl med en mycket intressant relief, se Bild 537!

Relaterade personer
Mathias (Masse) Klintberg (fotograf)
Stefan Haase (uppgiftslämnare)
Relaterad plats
Lau (avbildar)