Mathias Klintbergs Laufotografier ➔ Bild 543. Detalj av Lau kyrkas nordvästra portal (höger)

Fotografi

Identifier:
GFFS007_543
Description
Här har Masse tagit en närbild på dopportens västra kapitäl med en mycket intressant relief, se Bild 537!

Related people
Mathias (Masse) Klintberg (fotograf)
Stefan Haase (uppgiftslämnare) (avbildar)