Mathias Klintbergs Laufotografier ➔ Bild 623. Lars Hansson Botls magasäin

Fotografi

Id
GFFS007_623
Beskrivning
Denna bulbyggnad med loft i resvirke är svår att åldersbestämma. Virket är rätt klent, vilket skulle innebära att den var tillkommen omkring 1880-90. Byggnaden innehöll grishus, troligen lammhus, hönshus och snickarbod. På det stora loftet hade man magasin. Fönstren är tillfogade senare. Taket är täckt med spån. Intill står ett ganska stort dass. Båda byggnaderna finns kvar än idag, fast de har flyttats när gårdstomten ändrades och man byggde ny ladugård längre in på tomten 1923.

Relaterade personer
Mathias Klintberg (fotograf)
Stefan Haase (uppgiftslämnare)
Relaterad plats
Lau (avbildar)