Hemmungs Inga borg Mangården. Foto mot manbyggnadens södra gavel. Den saknar skjaut = utskjutande vindskidor. Till höger skymtar flygelbyggnaden. Har finns en utriven sandstensspis. På en skärva är datum Anno 1779.

Fotografi

Id
GFF961_273
Beskrivning
Hemmungs Inga borg Mangården. Foto mot manbyggnadens södra gavel. Den saknar skjaut = utskjutande vindskidor. Till höger skymtar flygelbyggnaden. Har finns en utriven sandstensspis. På en skärva är datum Anno 1779.

Relaterad person
Inga-Lill Granlund (fotograf)
Relaterad plats
Sanda (avbildar)