Mathias Klintbergs Laufotografier ➔ Bild 696. Maria Olssons (förr Jakob Petterssons) Böndä, häusi fran gardn

Fotografi

Id
GFFS007_696
Beskrivning
Den lilla bulladugården kan nog vara byggd av Jakob Pettersson omkring 1860. Halmtaket har här börjat ersättas med spån. T v är det ett fähus med en hoimd t h med lucka, därefter lada, medan det är osäkert vad den högra tillbyggda buldelen varit nyttjad till. Längst tv skymtar bulladugården på Husarve mitt över vägen.

Relaterade personer
Mathias Klintberg (fotograf)
Stefan Haase (uppgiftslämnare)
Relaterad plats
Lau (avbildar)