Mathias Klintbergs Laufotografier ➔ Bild 890. Theodor Anderssons Hämmår, häusi fran akan framsäidu

Fotografi

Id
GFFS007_890
Beskrivning
Här ser vi ladugården från norr med ett äldre inpanelat bulhus på gaveln. Ladugården var byggd 1909 och innehöll stall, ko-, gris- och hönshus. Stilen är den sedvanliga för tiden med fähusdel i sten och foderloft i resvirke under halmtak och spröjsade fönster. Till höger står ett tröskhus som kan vara äldre.

Relaterade personer
Mathias Klintberg (fotograf)
Stefan Haase (uppgiftslämnare)
Relaterad plats
Lau (avbildar)