Prästgården Resterna av tunnvalvet före konserveringen. Foto mot S.

Fotografi

Id
GFF982_199
Beskrivning
Prästgården Resterna av tunnvalvet före konserveringen. Foto mot S.

Relaterad person
Gunnar Svahnström (fotograf)
Relaterad plats
Öja (avbildar)