Lörje. S.k. "Danskarnes hus", f.d. kustbevakningsboställe, under byggnadstiden delvis använt som provisoriskt kontor, eljest avsett till arbetarebostad ochmaterialbod.

Fotografi

Id
GFF937_282
Beskrivning
Lörje. S.k. "Danskarnes hus", f.d. kustbevakningsboställe, under byggnadstiden delvis använt som provisoriskt kontor, eljest avsett till arbetarebostad ochmaterialbod.

Relaterad plats
Hellvi (avbildar)