Byggnadsminnessakkunnigas besök

Fotografi

Id
GFF926_694
Beskrivning
Byggnadsminnessakkunnigas besök

Relaterad person
Greta Arwidsson (fotograf)
Relaterad plats
Grötlingbo (avbildar)