Tröskvandringen,södra gaveln, södra gaveln, partiet mellan de båda gluggarna, detalj.

Fotografi

Identifier:
GFF928_400
Description
Tröskvandringen,södra gaveln, södra gaveln, partiet mellan de båda gluggarna, detalj.

Related person
Nyström (fotograf) (avbildar)