Gotlands Museums Föremålssamling ➔ Kruthorn

Föremål

Id
GFA1416_
Beskrivning
Rödmålat trälock m. svarvad knopp i tjock-änden. Kork till hornet saknas
Beskrivning
Av oxhorn
Acquisition Note
Carl Herlitz, kontraktsprost, Sanda