Gotlands Museums Föremålssamling ➔ PORTRÄTT, DEFEKT

Föremål

Id
GFA3454_1
Beskrivning
Osäkert vilket porträtt som är 3454_1 alt. 3454_2 då beskrivningarna är dåliga. Vid koll 20170126 återfanns inte målningen på barnet. ME
Originalbeskrivning
I OLJA ?, MOTIV ? SKADAT.
Förvärvsanteckning
C L TILJANDER, SNICKARE