Gotlands Museums Föremålssamling ➔ SKULPTUR

Föremål

Id
GFB947_
Specialbenämning
BISKOP
Beskrivning
SKULPTUR I TRÄ AV STÅENDE BISKOP, KLÄDNADEN ÄR LÅNG OCH VECKRIK, YTTERST HAR HAN EN KÅPA MED UPPRÄTSTÅENDE KRAGE, ARMARNA ÄR LYFTA FRÅN ARMBÅGARNA, KÅPAN VILAR ÖVER UNDERARMARNA, HAN HÅLLER UPP HÖGER HAND, FINGRARNA SKADADE, I VÄNSTER HAND HÅLLER HAN ETT SKÅLFORMAT FÖREMÅL, LOCKIGT HÅR OCH SKÄGG SAMT MITRA PÅ HUVUDET, BISKOPEN STÅR MED SKOKLÄDDA FÖTTER PÅ EN PROFILERAD SOCKEL MED JÄRNBEKLÄTT MYNTINKAST, SKULPTURENS HALS HAR ETT SENTIDA BROTT, SKULPTURENS BAKSIDA ÄR URTAGEN, ENLIGT J ROOSVAL I "MEDELTIDA KONST I GOTLANDS FORNSAL" S 60 ÄR SKULPTUREN I EK AV "BISKOPSMÄSTARENS KRETS" OCH DATERAS TILL "CONTRAGOTIKEN" CA 1335-1370, ROOSVAL SKRIVER: "I SOCKELN ÖPPNING FÖR INSAMLING AV PENNINGAR, SANNOLIKT BETYDER SKÅLEN I HANS VÄNSTRA HAND ATT HAN BEDER OM ALLMOSOR", SE ÄVEN J ROOSVAL "MEDELTIDA SKULPTUR I GOTLANDS FORNSAL" PLANSCH LXXV, UPPGIFT I ORIGINALKATALOG: "I EK, FÖRESTÄLLANDE EN BISKOP I STÅENDE STÄLLNING, PEKANDE UPPÅT MED HÖGRA HANDEN, I DEN VÄNSTRA HÅLLANDE ETT BRÖD", MÅTTEN ANGER SKULPTUREN UTOM SOCKEL, INKLUSIVE SOCKEL ÄR HÖJDEN 124 CM,
Originalbeskrivning
I EK, FÖRESTÄLLANDE EN BISKOP I STÅENDE STÄLLNING, PEKANDE UPPÅT MED HÖGRA HANDEN, I DEN VÄNSTRA HÅLLANDE ETT BRÖD. PÅ FOTSTÄLLNINGEN ÄR EN JÄRNPIP MED HÅLL UNDERTILL I TRÄET. HÖJD 120 CM.
Förvärvsanteckning
ANGA KYRKA