Gotlands Museums Föremålssamling ➔ Dolk

Föremål

Id
GFC441
Specialbenämning
Flintdolk
Beskrivning
SPETSEN AV EN FLINTDOLK AV GULVIT FLINTA, FINHUGGNA KANTER, HANDTAG SKANAS
Originalbeskrivning
AV FLINTA, 10 CM. LÅNG. FUNNEN I EN ÅKER VID GERVALDS I HOGRÄN.
Förvärvsanteckning
J P VESSMAN, STYCKJUNKARE, HOGRÄN

Related Term
Föremål (beskrivs av)