Gotlands Museums Föremålssamling ➔ Skåp

Föremål

Id
GFC1847_
Beskrivning
20150921 T.Å. Campus Gotland. Av furu. Grönmålat. Två dörrar, i skåpet tre hyllplan. Krön med profilerat listverk och utskjutande rektangulära fält. Mindre fält med spetsig form; tre framtill samt två i varje gavel, stänkmålade i vitt mot blå fond. Framtill även två större fält med blomstermåleri i rött, gult och grönt mot vit fond. Något utskjutande gesims. Krönet är löst, fästes i skåpet med tre järnhaspar på insidan. Utanpåliggande framsida, fäst med träplugg. Karmar och mittståndare med nedsänkta rektangulära fält målade i blått med profilerade kantlister målade i gult. I dörrarna vardera en försänkt spegel med profilerade kantlister i gult. Motiv i speglarna rundbågar inramade med blått samt figurer föreställande Hoppet och Rättvisan mot vit fond, skissade. Nyckelskyltar i metall. Nedtill tre utskjutande rektangulära fält med blomstermåleri i gult och rött mot vit fond samt en sockel med profilerad list, svartmålad. Mittståndare och dörrar är nedmonterade och står lutade mot skåpets framsida. I skåpet ligger lösa trädelar samt nycklar till dörrarna. Plankor i bakstycket har släppt från fogar på en del ställen. Hål efter insektsangrepp sporadiskt i listverk framtill. En del fogar och fästen är förstärkta med spik. Färgen lindrigt restaurerad och lister lagade 1913. Skåpet har tillhört Donnerska släkten.
Originalbeskrivning
Av furu, höjd 212 cm utom listverket 223 cm brett, med två dörrar, målat gråblått med listverk i andra färger, dörrspeglarna vita med figurer: Hoppet, Rättvisan vilande på tre slåar (färgen lindrigt restaurerad och lister lagade 1913). Har tillhört Donnerska släkten.
Förvärvsanteckning
MATHIAS KLINTBERG, LEKTOR