Gotlands Museums Föremålssamling ➔ KOTA, FRAGMENT

Föremål

Id
GFC9512_2
Beskrivning
1 ST. SAMT 5 SMÄRRE BENFRAGMENT. MÄNNISKA