Gotlands Museums Föremålssamling ➔ FRAGMENT

Föremål

Id
GFC9583_18
Specialbenämning
JÄRNFRAGMENT
Beskrivning
MANDELFORMAT JÄRNFRAGMENT, krAFTIGT ROSTSKADAT, FRÅN GRAV 3/47 PÅ DET ÖVERPLÖJDA GRAVFÄLT SOM UNDERSÖKTES AV GRETA ARWIDSSON 1947. SAMMANLAGT TRE SKELETTGRAVAR UNDERSÖKTES. GRAVARNA HADE UPPTÄCKTS AV MARKÄGAREN VID PLÖJNING HÖSTEN 1946 DÅ ANMÄLAN GJORDES TILL GOTLANDS FORNSAL. GRAV 3/47 FRAMKOM SOM EN LIGGANDE GRÅSTENSHÄLL VID PLÖJNING OCH LÅG SEDAN ORÖRD TILL UNDERSÖKNINGEN. GRAVEN BSTOD AV EN REKTANGULÄR NEDGRÄVNING, CA 2,80 X 0,8 M, TÄCKT AV DEN STORA KALKSTENSHÄLLEN. GRAVEN, EN SKELETTGRAV, VAR HELT ORÖRD OCH FÖREMÅLEN LÅG I URSPRUNGLIGT LÄGE, RAPPORT OCH FYNDFÖRDELNINGSHANDLING MED KONCNR 11/48 RESP DNR 340/48 FINNS I GOTLANDS FORNSALS ARKIV, KOPIOR PÅ DESSA FINNS I ARK MAG
Originalbeskrivning
STARKT FÖRROSTAD, MANDELFORMAT. 35 x 17 x 9 MM. GRAV 3.
Förvärvsanteckning
GRETA ARVIDSSON, DOCENT, UNDERSÖKN. FJÄRDINGS 1'6, GOTHEM