Gotlands Museums Föremålssamling ➔ Kärl

Föremål

Id
GFC9670_1
Specialbenämning
Kruka, del av
Beskrivning
TVÅ SMÅ FRAGMENT AV KERAMIK, FRÅN GROP A. UNDERSÖKNINGEN VID KAMBS UTFÖRDES 1948 AV GRETA ARWIDSSON. UNDERSÖKNINGEN FÖRANLEDDES AV ATT MAN TIDIGARE HADE HITTAT EN STENYXA VID EN GRUSTÄKT INOM OMRÅDET. OMRÅDET VAR ÄVEN SEN TIDIGARE KÄNT SOM PLATS FÖR FORNLÄMNINGAR FRÅN STENÅLDERN, BL A HAR EN GRAV 1/47, GFC9690_1 - _6, TIDIGARE UNDERSÖKTS ALLDELES I NÄRHETEN. I GRUSTAGET FRAMKOM ETT KULTURLAGER CA 20 - 30 CM TJOCKT, I KULTURLAGRET FANNS ÄVEN TVÅ GROPAR, A OCH B, SAMT EN HÄRD. MAN GJORDE OCKSÅ VID DETTA TILLFÄLLE 2 ST PROVSCHAKT NORR OM GRAV 1/47. RAPPORT ÖVER OVANSTÅENDE UNDERSÖKNING FINNS I GOTLANDS FORNSALS ARKIV MED KONCNR 29/49, KOPIA I ARK MAG. RESULTATEN AV UNDERSÖKNINGARNA FINNS REDOVISADE BL A I GOTLÄNDSKT ARKIV 1948
Originalbeskrivning
2 ST. AV GULT GRÅTT GODS, FYND FRÅN GRÄVNINGSUNDERSÖKNING PÅ STENÅLDERSBOPLATS VID KAMS 1'38, 1'13, OCH 1'14 B I LUMMELUNDA. GROP A. KONCNR. 29/49.
Förvärvsanteckning
GRETA ARVIDSSON, DOCENT, UNDERSÖKN. KAMS, LUMMELUNDA