Gotlands Museums Föremålssamling ➔ BEN

Föremål

Id
GFC9900_6
Beskrivning
LITEN PLATT OCH TUNN BENBIT, FRÅN DJUR ELLER MÄNNISKA GÅR EJ ATT AVGÖRA UTAN SPECIALKUNSKAP, FÖRSETT MED ETT CIRKELRUNT HÅL, ENLIGT UPPGIFT I FYNDASKEN FRÅN GRAV 2/53, DOCK EJ NÄMNT I RAPPORT ELLER FYNDLISTA. GRAV 2/53 VAR EN OREGELBUNDEN STENSÄTTNING MED EN KISTKONSTRUKTION AV KALKSTENSHÄLLAR. DEN GRAVLAGDA VAR ENLIGT RAPPORTEN ETT BARN I 10-ÅRSÅLDERN. UNDER DETTA SKELETT PÅTRÄFFADES YTTERLIGARE ETT AV EN VUXEN INDIVID. DETTA LÅG DELVIS UNDER KISTKONSTUKTIONEN OCH HADE INGET SAMBAND MED BARNGRAVEN, FYNDEN C 9900:1-6 KOMMER FRÅN EN UNDERSÖKNING GJORD AV GRETA ARWIDSSON AV FYRA GRAVAR PÅ GRAVFÄLT VID ANSARVE, FRÖJEL , GRAV 2/50 UNDERSÖKETS ÅR 1950, GRAVARNA 1, 2 OCH 3/53 ÅR 1953. AV DESSA VAR GRAV 3/53, EN RUND STENSÄTTNING MED EN HÄLLKISTA, HELT FYNDTOM. SE RAPPORT ÖVER UNDERSÖKNINGEN I GOTLANDS FORNSALS ARKIV 78/54, KOPIA FINNS I ARK MAG, ANDRA HANDLINGAR I ÄRENDET HAR DNR 419/54
Beskrivning
MED ETT CIRKELRUNT HÅL. L. 4,6 CM. FYND FRÅN DE AV DOC. GRETA ARWIDSSON UNDERSÖKTA GRAVARNA, ANSARVE 2, GRAVFÄLT 42. GRAV 2/53. KONC.NR. 78/54, DNR. 419/54.