Gotlands Museums Föremålssamling ➔ FRAGMENT

Föremål

Id
GFC10184_4
Specialbenämning
GLASFRAGMENT
Beskrivning
EN MYCKET LITEN GLASSKÄRVA , SVAGT GULGRÖN ENLIGT UTGRÄVNINGSRAPPORTEN TROLIGEN RECENT SÅLLNINGSFYND VID UNDERSÖKNING AV GRAV 1/57 A, ÅR 1957 UNDERSÖKTES TVÅ MINDRE STENSÄTTNINGAR AV AMANUENS HANS-ÅKE NORDSTRÖM VARAV DEN ENA EN OREGELBUNDEN HELT ÖVERTORVAD STENSÄTTNING SOM INNEHÖLL 2 SKELETT, GRAV 1/57 A, SAMT EN BRANDGRAV, 1/57 B. DEN ANDRA STENSÄTTNINGEN INNEHÖLL EN BRANDGRAV , 2/57 RAPPORT ÖVER UNDERSÖKNINGEN FINNS I GOTLANDS FORNSALS ARKIV, RAPPORT 8/7 1958, KOPIA FINNS I ARK MAG
Originalbeskrivning
TROLIGEN MODERN, GRÖN. GRAVFYND. FRÅN AMANUENS HANS-ÅKE NORDSTRÖMS UNDERSÖKNING 1957 VID ALSTÄDE I FRÖJEL, SE RAPPORT 8/7 1958. SÅLLFYND.
Förvärvsanteckning
HANS-ÅKE NORDSTRÖM AMANUENS