Gotlands Museums Föremålssamling ➔ Kniv

Föremål

Id
GFC10221_33
Specialbenämning
Knivblad
Beskrivning
KNIVBLAD MED TÅNGE, DEN SISTNÄMNDA LIMMAD PÅ TVÅ STÄLLEN VARAV EN LIMNING SLÄPPT, FRÅN GRAV 193 A, BRANDGRAVEN. GRAV 193 A VAR ETT RUNT RÖSE MED KANTKEDJA, UNDER RÖSET FANNS TVÅ STENPACKNINGAR, DEN ÖSTRA TÄCKTE EN BRANDGRAV OCH DEN VÄSTRA VILKEN DELVIS LÅG UNDER KANTKEDJAN TÄCKTE SKELETTET AV ETT BARN, I ÖVRIGT SE HNR GFC10221_1
Originalbeskrivning
FRÅN ST. IHRE I HELLVI. DOCENT M. STENBERGERS UNDERSÖKN. GRAV 193 A, BRANDGRAV.
Förvärvsanteckning
Mårten Stenberger , DOCENT, UNDERSÖKN. ST. IHRE, HELLVI