Gotlands Museums Föremålssamling ➔ FRAGMENT

Föremål

Id
GFC10221_153
Beskrivning
TVÅ JÄRNFRAGMENT, DET ENA EN NÄSTAN KVADRATISK PLATTA, DET ANDRA EN HALVRUND PLATTA MED ETT FYRKANTIGT HÅL OCH I ENA ÄNDEN LIKT EN FISKSTJÄRT, KAN MÖJLIGEN HA VARIT ETT KANTBESLAG ELLER UPPHÄNGNINGSANORDNING, FRÅN GRAV 483, I ÖVRIGT SE HNR C 10221:1 OCH :148
Beskrivning
AV JÄRN, 2 ST. DET ENA MED FYRKANTIGT HÅL. FRÅN ST. IHRE I HELLVI, GRAV 483. UNDERSÖKT AV M. STENBERGER, SE RAPPORT I ARKIVET.
Acquisition Note
Mårten Stenberger , DOCENT, UNDERSÖKN. ST. IHRE, HELLVI