Gotlands Museums Föremålssamling ➔ SKÅP

Föremål

Id
GFC11064_
Beskrivning
20151002 T. Å. Campus Gotland. Av lövträ, målat i rödbrun kulör. Skåp med två dörrar, invändigt två hyllplan, ett högre utrymme nedtill i skåpet med spårning i gavlar för minst en hylla till, hylla saknas. Hyllplanen med avdelare i mitten, bildar fyra fack. Plant krön med utskjutande gesims, listverk med skuren äggstav och kontursågat tandsnitt. Raka gavlar, höger gavel indelad i kvadratiska, släta fält. Utanpåliggande fram- och baksida, fästa med träplugg i gavlar. Högra dörren överlappar den vänstra något. Varje dörr indelad i flera speglar. Överst smala, rektangulära, nedsänkta speglar med skuren tvåbandsfläta. Under större rektangulära, nedsänkta speglar med skuren beslagsornamentik med blommor samt rikt profilerade kantlister. I mitten av dörrarna stora nedsänkta speglar med rundbågeöppningar i hög relief. Profilerade lister i form av utskjutande gesims med kontursågat tandsnitt, smala kolonner och nedtill en lätt utskjutande sockel. Rundbågeöppning med profilerade sidor, utskjutande och profilerat kapitäl och bågen dekorerad med skuren beslagsornamentik samt skurna blommor i hörnen. I mitten av rundbågen en lätt utskjutande dekoration. Under de större speglarna ett smalt parti med skuret mönster och blommor. De nedre speglarna kvadratiska och nedsänkta med utskjutande romber och rikt profilerade kantlister. Dörrarna fästa med smidda, rikt profilerade beslag. Smidd nyckelskylt på den vänstra dörren, saknas på den högra. Nyckel saknas. Vänstra dörren stängs med järnhasp på insidan. Korrosion på metalldelarna. Baksidan kraftigt skadad, en större del av baksidans mittersta planka har lossnat. Lösa delar ligger i skåpet. Reparationer i den högra dörren runt platsen för nyckelskylt och låshus. Reparationer i höger gavel, synligt invändigt. Skador utvändigt i vänster gavel.
Originalbeskrivning
AV TRÄ, RÖDBRUNT, 2 DÖRRAR MED VARDERA 3 SPEGLAR; ÖVRE REKT. MED BESLAGSORNAMENTIK, MELLERSTA REKT. M. RUNDBÅGEÖPPNING, NEDRE KVADER MED ROMB. SMIDDA BESLAG. UPPTILL ÄGGSTAV OCH TANDSNITT. VÄNSTER SIDA MÅLAD SLÄT, H. SIDA INDELT I SLÄTA FÄLT. 2 HYLLOR, 4 FACK. H. 120, BR. 87, DJ. 50 CM. I SAMLINGEN UTAN NR.